Exempel på tjänster för företag

  • rekrytering
  • ledarstöd
  • rehabplan vid utmattning och annan kris
  • konflikthantering
  • utbildningar
  • krishantering

Kontakta mig för en diskussion kring hur jag kan hjälpa just ditt företag.