Företag

Förebygga och hantera ohälsa på arbetsplatsen
Du som är chef och arbetsgivare har ett stort ansvar för dina medarbetares hälsa. Dels ska du undanröja risken för ohälsa, dels ska du kunna erbjuda rehabilitering när en medarbetare blir sjuk.

Jag förebygger och rehabiliterar

Om du vill stärka dina medarbetare och skapa en mer hälsosam arbetsplats, kan jag hjälpa dig med både handlingsplan och åtgärder.
Jag jobbar med olika verktyg och metoder för att förebygga ohälsa och rehabilitera människor som upplever ohälsa av olika orsaker. Det kan handla om allt från stress och sorg till fysiska besvär eller en ohälsosam livsstil.

Kontakta mig för ett möte

Hör av dig till mig för att boka in ett första möte där vi pratar om dina utmaningar och behov. Efter mötet lämnar jag ett förslag på hur vi tillsammans kan jobba för friskare och mer produktiva medarbetare på din arbetsplats.
Boka/ Kontakt
Telefon: 0769-472797
E-post: eliisa@infor2halvlek.se