Mina verktyg

I en dialog är det två människor som möts. Jag ser dig. Jag ser dina utmaningar och frustrationer men jag ser också på dig som en människa och därför som en person med unika resurser. Du ser mig som någon som kan hjälpa. Någon som tror på dig. Ofta kommer man faktiskt långt med bara det, att man får någon som tror på en.

Men ibland kan man ha fastnat i något negativt, kanske fått dåligt självförtroende efter en rad misslyckanden. Om man då varsamt – alltid varsamt – kan lyfta fram det positiva och de styrkor och förmågor som alltid finns där, tända hoppet, så kan stora läkande krafter frigöras och förändringar kan ske. Perspektivet förändras och plötsligt blir det möjligt. Det hopp som väcks kan frigöra så mycket energi. Jag har sett det hända så många gånger. Och varje gång ger det så stor glädje. Både för mig och för den som blir hjälpt.

Därför anser jag att dialogen är mitt viktigaste verktyg
Jag har arbetat med att planera och genomföra utbildningar, rekrytera, sköta kundkontakter, starta upp verksamheter och mycket annat. Jag har då märkt att vare sig det rör sig om att kartlägga arbetsförmågan hos en arbetssökande som knappt kan tala svenska eller om ett utvecklingssamtal med en högutbildad lärare så är grunden densamma; Det handlar om att personen ifråga kan se och ta de utmaningar som finns. Dialogen har här blivit mitt viktigaste verktyg. Den hjälper mig och den jag pratar med att förstå: Under vilka förutsättningar och i vilka sammanhang kan jag prestera och utvecklas som bäst? En riktigt hanterad dialog blir alltså helt avgörande för om vi ska kunna hitta och skapa gemensamma lösningar. Och dialogen är skalbar, den fungerar både för små och stora utmaningar.

Dialogen är ett sätt att hjälpa och stötta människor men det har också blivit en möjlighet för mig att lära och komplettera det jag studerat om förändringar och förändringskunskaper. Dialogen är för mig ett verktyg där jag också ständigt lär mig mer. Idag är mina ledord för dialogen dessa:

  • Respekt – genom att lyssna på det som sägs
  • Intuition – genom att lyssna inåt mig själv över det som sägs
  • Envishet – för att komma i mål, samt inte minst,
  • Glädje – för att få energin!