Materiel

Kort andningsövning (5 min)
Observera din andning (10 min)
Kroppsscanning (17 min)
Sittande meditation (20 min)