Hypnos

Är du less på att må som du gör, känner du det som om du står i kvicksand och att ingenting hjälper. Du kanske har provat olika terapier och tekniker utan att det blivit bättre, då kanske hypnos kan vara nyckeln till ett bättre mående. Hade du kunnat lösa dina problem genom att analysera och älta dem så hade du förmodligen gjort det.

Hypnos har positiv effekt på ex ångest, depression, olika fobier, stress, prestationsångest, sömnproblem.

Att vara less på att du mår dåligt är en väldigt bra början, är du villig att ägna lite tid, energi och självdiciplin så finns det stora möjligheter att du blir fri från dina problem. Det krävs ett visst mod att se sina farhågor i ögonen. Ett mod och en längtan att må bättre än du gör idag.

Det som gör hypnosen till ett så framgångsrikt sätt att bedriva terapi på är det faktum att du i det hypnotiska tillståndet kommer förbi dina inre blockeringar och når ner i ditt undermedvetna, den plats där alla bortträngda och bortglömda minnen och känslor finns lagrade. Och eftersom det är det undermedvetna som styr hur du känner dig från dag till dag och hur du reagerar, tänker och förhåller dig till allt som sker i ditt liv så är det i det undermedvetna som förändringen måste ske – om det ska ge en bestående effekt.

Så oavsett om ditt problem kräver djupare analys eller om det är av enklare art så kan någon av de olika hypnosformerna hjälpa dig:

  • Hypnoterapi är ett samlingsnamn för olika terapier som jag erbjuder
  • Hypnoanalys – vid djupare besvär som kräver analys
  • Suggestionsterapi – vid enklare åkommor
  • Tidigare Liv -terapi – en regression till tidigare liv
  • Gruppbehandlingar – vid t ex sluta röka, mentral träning vid idrottsliga sammanhang, Djupavslappning m m.