Mindful Self-Compassion

Med självmedkänsla blir det lättare att uppmärksamma när vi tex är stressade och möta livets utmaningar på ett vänligare och mer hållbart sätt. Självmedkänsla ger oss en utvecklad känslomässig stabilitet som gör det möjligt att återhämta oss från sårade egon och kunna erkänna våra tillkortakommanden, förlåta oss själva och bemöta både oss själva och andra med omtanke och respekt. Trots allt, att begå misstag är en del av att vara människa. Självmedkänslan gör det också lättare för oss att genomföra de förändringar vi behöver och vill göra.

Självmedkänsla involverar att möta svåra tankar och känslor med kärleksfull vänlighet, värme och förståelse. Forskning har visat att övning i självmedkänsla ökar det känslomässiga välmåendet markant. Det bidrar till att vi känner oss gladare, minskar oro, ångest och depression. De flesta av oss känner medkänsla med en god vän som har det svårt. Hur skulle det vara att ta emot samma vänliga uppmärksamhet när du själv behöver det som mest? Att uppmärksamma att du också, som den människan som du är, är en värdig mottagare av medkänsla.

Alla vi människor är biologiskt programmerade till att vilja och söka efter att känna oss omhändertagna och älskade för de vi är. Vi söker efter den upplevelsen hos våra föräldrar/vårdnadshavare och i andra nära relationer. Övningar i självmedkänsla hjälper oss att själva kunna aktivera de system i vår kropp och hjärna som aktiveras när vi känner oss omhändertagna och älskade av andra människor. Övningarna frigör bland annat samma hormon som utsöndras när en mamma ammar sitt barn, eller när du får en kärleksfull strykning på kinden av någon du tycker om att vara nära.

Kursen, som är utvecklad av Kristin Neff och Christopher Germer, kombinerar mindfulness och självmedkänsla.

Mindfulness är det första steget i känslomässigt helande
vi behöver först se och erkänna våra utmanande tankar och käslor såsom skuld, sorg, ilska, skam med så mycket nyfikenhet vi kan. I det andra steget, självmedkänsla, övar vi oss på att möta utmanande tankar och känslor med värme, vänlighet, och förståelse. Inte för att vi ska trolla bort det som gör ont, utan för att ge oss själva tröst och omsorg för det faktum att det gör ont. Att vara både medvetet närvarande och självmedkännande leder till ökad balans och mer välbefinnande i våra liv.

Är det här en kurs för mig?

Kursen vänder sig till alla, både till dig som tidigare utövat mindfulness meditation och till dig som inte gjort det. För dig som är ny till mindfulness är det här en möjlighet att närma dig mindfulness från en av de viktigaste aspekterna av mindfulness: den vänliga medkännande attityden. För dig som gått min 8-veckors mindfulnesskurs på kan detta vara ett sätt att fördjupa ditt utövande.Kursen är även lämplig för dig som i din profession möter människor, exempelvis inom vård, utbildning eller behandling.

I kursen kommer vi att fokusera på övningar som handlar om att möta sig själv med mer medkänsla.

Kursupplägg

Vi börjar onsdag 2 september kl. 19.45 och håller på i 75 minuter.

Valfri avslutning med restorative yoga. 

Kostnaden är 1 599 kr.

I den här kursen kommer du att lära dig:

  • hur du kan hantera svåra känslor på ett klokare sätt
  • hur du kan motivera dig själv med uppmuntran snarare än med skarp kritik 
  • hur du kan förändra svåra relationer, både gamla och nya
  • hur du kan bemöta dig själv med medkänsla, värme och kärlek
  • hur du kan utveckla känslomässig stabilitet som gör det möjligt att vara fullt närvarande med ovisshet så att du kan hantera livets svårigheter med mer lätthet och tillit.