Sorgbearbetning

Kurs i Sorgbearbetning är speciellt framtagen för dig som drabbats av olika sorger, förluster och förändringar. Utbildningen ger dig tillgång till en konkret metod för att långsiktigt och bestående bearbeta din sorg och smärta – oavsett vad som orsakat den.

Läker tiden alla sår?
Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Sörjande får ofta höra välmenande men missriktade kommentarer som ”Det blir snart bättre”, ”Var stark för barnens skull” och ”Livet går vidare”. En vanlig missuppfattning är att sorg är en automatisk process som sker i stadier eller faser, vilket med tiden ger läkning. Tid behövs för läkning, men det är vad man fyller tiden med som avgör om man får läkning eller inte. Bristande kunskap om sorgbearbetning är den enskilt största orsaken till att sorgen förblir obearbetad. Kursen ger dig kunskap och verktyg om hur du på ett bestående sätt kan bearbeta och förlösa din sorg.

Kursbeskrivning
Kursen stäcker sig över fem tillfällen och har i ett känslomässigt fokus. Under kursen får du göra ett eget sorgearbete med hjälp av en metod som bygger på mer än 40 års erfarenheter av vad som hjälper människor i sorg. Det innebär att vi tar reda på vilka förluster som har påverkat våra liv, samt genomför de handlingar som behövs för att bearbeta och förlösa sorgen kring det som är ofullständigt. Att bearbeta sorgen över en förlust gör det möjligt för oss att släppa taget och gå vidare med ny energi och glädje.

Den egna bearbetningen varvas med samtal kring sorg och sorgbearbetning, vilket ger dig en djupare förståelse för vad oförlöst sorg beror på och vad det är i metoden som fungerar. Kursen ger dig även verktyg för att bearbeta ytterligare förluster och framtida förändringar. Vi avslutar varje tillfälle med en stund Restorativ Yinyoga. Sorgbearbetning som metod är väl etablerad med fler än en miljon hjälpta människor världen över och uppvisar enastående resultat.

Kursupplägg
Innan kursstart rekommenderar jag att du läst bokenSorgbearbetning, denna sänder jag till dig efter din anmälan. Genom att läsa och reflektera kring dina gamla föreställningar om sorg förbereder du dig mentalt på kursens sorgearbete. Under kursen tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv, samt genomför de handlingar som behövs för att bearbeta och förlösa sorgen kring det som är ofullständigt. Detta varvas med samtal och andra övningar för att fördjupa vår medvetenhet kring den oförlösta sorgens orsaker och dess verkan.

Vad är sorg?
Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen på en förändring av något slag. Dödsfall och skilsmässor är det som oftast förknippas med sorg. Andra exempel på förluster som kan orsaka sorg är separationer, övergrepp, konflikter, förlust av tillit och trygghet, egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig. Även koncentrationssvårigheter, energiförlust och humörsvängningar kan bero på oförlöst sorg. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.